Het belastingstelsel gaat op de schop

Maandag, 30 oktober 2017

‘Vertrouwen in de toekomst’, dat is het motto van het kabinet Rutte III. Bijna zeven maanden na de verkiezingen is er eindelijk een regeerakkoord, vol met plannen voor de komende vier jaar. De grootste hervorming van de nieuwe coalitie betreft de herziening van ons belastingstelsel. Werken wordt lonender, de belasting op arbeid gaat omlaag en op consumptie omhoog, het verschil tussen vast en flexibel werken wordt verkleind, de aftrek van hypotheekrente wordt versneld afgebouwd, vervuiling wordt harder aangepakt en het fiscaal vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven wordt verbeterd. Het herziene belastingstelsel moet in combinatie met andere belastingmaatregelen ruim € 6 miljard aan lastenverlichting opleveren. De werkenden met een middeninkomen en mét kinderen gaan er wat meer op vooruit dan andere groepen. Het is de bedoeling dat de aangekondigde maatregelen per 2019 in werking treden, tenzij anders is vermeld.
Bijgaand treft u een overzicht aan van de belangrijkste voorstellen voor MKB-ondernemers uit het Regeerakkoord.

« Naar het nieuwsoverzicht