Actueel nieuws

Gevolgen van de Wet werk en zekerheid

De komende jaren wijzigt er veel in het arbeidsrecht. Zo worden de regels rond flexwerken aangescherpt, wordt het ontslagrecht versimpeld en de duur van de WW beperkt. Op 18 februari 2014 ging de Tweede Kamer akkoord met het wetsvoorstel Werk en zekerheid en als de Eerste Kamer de wet in april 2014 bekrachtigt, dan gaan de eerste veranderingen al op 1 juli 2014 in. ... Lees meer »

Fiscaal Actueel uitgave 1 - 2014

Bij deze willen wij de eerste nieuwsbrief van 2014 onder uw aandacht brengen! Opnieuw boordevol met actueel nieuws voor de ondernemer en de particulier. Heeft u vragen naar aanleiding van een van de artikelen dan kunt u via het contactformulier uw vragen stellen. Wij wensen u veel leesplezier. ... Lees meer »

Eindejaarstips 2013

Wij willen u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk zakelijk en privé te verminderen. Met de eindejaartips kunt u adequaat reageren op de wijzigingen in de fiscale wetgeving. In deze donkere dagen van het jaar wordt van u als ondernemer veel flexibiliteit gevraagd om uw onderneming op koers te houden. Wij zijn u graag van dienst om belastingbesparingen te realiseren. Download eindejaartips ... Lees meer »

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2014 naar tweede kamer

Op Prinsjesdag, dinsdag 17 september 2013, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het pakket Belastingplan 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hoewel vele maatregelen voortijdig waren uitgelekt en het CPB om die reden de Macro Economische Verkenning 2014 al op zondag 15 september 2014 publiceerde, werd het geheel pas realiteit met het uitspreken van de (eerste) troonrede door Koning Willem-Alexander. Het pakket Belastingplan 2014 bestaat uit de volgende vier wetsvoorstellen: Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet aanpak fraud... Lees meer »